Inschrijving Nationaal VIJVER

Vissersclub  V.V.T.V. LEUVEN    D 101  

INDIVIDUEEL- EN INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE NMBS OP VIJVER

 Zaterdag 03 juni 2023, op visvijver Lemmens ‘DE NEPPE’

Routebeschrijving: Aardeweg inslaan ter hoogte van huis: Stwg op Diest 20    3271 Zichem.

Mogen deelnemen:

-alle rechthebbenden van het FSW mits vermelding van naam, voornaam en identificatienummer. Tijdelijke bedienden mogen deelnemen.
Veteranen (55 jaar op 1 januari 2023) en junioren (geen 16 jaar op 1-1-2023) vermelden hun geboortedatum.
Voor de dames volstaat de vermelding: dame.
-de echtgenote en de kinderen niet rechthebbend FSW  maar verblijvend onder hetzelfde dak als de bediende.

Gegevens:

Het individueel kampioenschap en het interclubkampioenschap zullen doorgaan van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00. Voor de interclub tellen de 5 best geklasseerde hengelaars (niet aangeduid). Er wordt gevist in sectoren.

De prijsuitreiking is voorzien rond 18h00. 

De inschrijvingen dienen toe te komen uiterlijk op 27 mei 2023 via mail: john.oleo@telenet.be of schriftelijk op volgend adres: John Oléo Kraaikant 51, 3221 Nieuwrode (telf.  016 / 43 61 81)

Het inschrijvingsgeld van 8€ per deelnemer is te storten op het rekeningnummer: BE 46 9731 7738 4136 van VVTV Leuven ten laatste op 27 mei 2023.

De trekking der plaatsnummers is op woensdag 31 mei 2023 om 19H00 in café “Onder de Toren” Schoolstraat 57   3110 Rotselaar Heikant.

De plaatsnummers kunnen worden afgehaald in de plaatselijke kantine van “De Neppe” vanaf 8h15.

Na de wedstrijd wordt aan alle deelnemers een maaltijd (Frietjes met Vol-au Vent) aangeboden.

Reglement:   

Gelieve een transportkar te voorzien, er mag niet met de auto rond de vijver gereden worden!!!!

– Maximum 5 l afgewerkt voeder en maximum 3.3 pints levend aas, aas voor aan de haak inbegrepen.

– Maximumhengellengte bedraagt 10m. Hengellengte+draad mag de 15 m niet overschrijden.

– Minimum 2 nylon leefnetten verplicht, karper en de brasem afzonderlijk bewaren. Meerdere netten voorzien!!!!

Opgelet: max 20 kg per leefnet (tussen 20 en 25 kg wordt 20 kg boven de 25 kg wordt 0.  De leefnetten dienen te worden ontsmet in de daarvoor voorziene kuipen aan de vijver.

– De vis moet uit het water zijn bij het begin van de eindsignalen: respectievelijk om 12H30 en 16h00.

– geharpoeneerde vis telt voor zover het aan de actuele eigen lijn is.

– Het onthaken van de vis dient te gebeuren in een emmer voor 3/4 gevuld met water waarin een zakje zoutkristallen werden opgelost (gratis beschikbaar in de kantine)

– Gekleurde maden zijn ten strengste verboden.

– Tijdens het hengelen mogen minder validen geholpen worden. (Organisator voorafgaandelijk inlichten) 

Signalen: 1ste sign: 9u.30  controle voeder

2de sign: 9u.55    nog 5 minuten voor begin reeks1

3de sign: 10u.00 begin reeks1  (voederen en vissen)

4de sign: 12u.25  nog 5 minuten voor einde reeks 1

5de sign: 12u.30 einde reeks1

6de sign: 13u.25    nog 5 minuten voor begin reeks2

7de sign: 13u.30 begin reeks2  (voederen en vissen)

8de sign: 15u.55  nog 5 minuten voor einde reeks 2

9de sign: 16u.00 einde reeks2

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan en geregeld door het technisch comité.

Het bestuur van de inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijd.

Namens het bestuur van VVTV Leuven,

R. Storms

Inschrijving Nationaal FOREL

INDIVIDUEEL- en INTERCLUBKAMPIOENSCHAP N.M.B.S.  – FOREL

Zaterdag 01 APRIL 2023 

Wordt ingericht door de Brusselse Spoorwegvissers op de forelvisvijvers ,,LEBERG “ 

Adres: Leberg, 11a te 9660 ZEGELSEM  (Brakel) 

Mogen deelnemen:

 • Alle rechthebbenden van het F.S.W. mits vermelding van hun naam, voornaam en identificatienummer.
  Eventueel vermelden dat het gaat om een veteraan (55 jaar op 1-1-2023), een junior (nog geen 16 jaar op 1-1-2023)
  of een dame. Geboortedatum opgeven voor junior en veteraan.
 • De echtgenote en kinderen niet rechthebbende F.S.W., maar verblijvend onder hetzelfde dak als bediende.

( Vermelden indien het gaat om tijdelijke bediende )

Gegevens: 

 • Inschrijvingsgeld 20€ per deelnemer.
 • Het individueel – en interclubkampioenschap zal doorgaan van 10u00  tot 12u30’ en van 13u30’ tot 16u .
 • Voor de interclub tellen de 5 bestgeklasseerde hengelaars (niet aangeduid). In geval van gelijkheid telt het hoogste totaal behaalde gewicht.
 • De wedstrijd gaat door in sectoren met plaatswissel in dezelfde sector.
 • Na de wedstrijd zal aan alle deelnemers een maaltijd aangeboden worden. (Deelnemers die géén gebruik willen maken

van deze maaltijd wordt gevraagd dit bij de inschrijving expliciet te vermelden !! )

 • Prijsuitreiking ( 1 op 3 ) omstreeks 18u
 • De trekking der nummers zal gebeuren op woensdag 29 maart om 19u00 in Café “ De Grote Pot “ Werkplaatsstraat 8
  9200 Dendermonde                                                                                          
 • Men vist recht voor zich uit in zijn eigen vijverhelft. Enkel de hoekplaatsen mogen, van op hun nummer schuin naar de hoek toe vissen.
 • Einduitslag aan de hand van zuiver gewicht. In geval van gelijkheid, krijgt het kleinste plaatnummers voorrang.
 • Tijdens het hengelen mogen enkel mindervaliden geholpen worden. (organisator in te lichten)
 • Voederen is niet toegestaan.
 • Enkel gevangen forel komt in aanmerking, alle andere vis dient onmiddellijk teruggezet.Gevangen forel dient onmiddellijk

gedood en bewaard in een door de organisator ter beschikking gestelde plastic zak.

Na de wedstrijd bieden de deelnemers de gevangen forel aan bij de weegstand in de plastic zak.

Reglement:

           Aan de ENKELE haak zijn toegestaan: maden, larven, casters, wormen, wax, forelpasta, alle kunstaas, twisters…

           Pallet of spinners zijn eveneens toegestaan, telkens gevolgd door 1 enkele haak !

           Driehaken of alle meervoudige haken zijn dus verboden !

Vliegvissen NIET toegestaan !!

Wedstrijd signalen:

1e signaal     10u en 13u30’ : begin wedstrijd, vervolgens signalen voor plaatswissel binnen de sector.

2e signaal     12u25’ en 15u55’ : nog 5 minuten

3e signaal     12u30’ en 16u : einde reeks of wedstrijd : Gevangen vis moet uit het water zijn !                                   

Afhalen der plaatsnummers de dag zelf (vanaf 09u ) in plaatselijke kantine.

Gelieve de schepnetten te ontsmetten in de voorziene  kuipen aan de vijver ! Waarvoor dank !

                                  .

Eventuele geschillen worden geregeld door het Technisch Comité.

Het bestuur van de inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens of  na de wedstrijd.


Inschrijvingen voor 26 maart 2023: Email: rony.bosteels@telenet.be     

                                               of schriftelijk op volgend adres:

                                               Respilleux Jean-Luc,  Patattestraat 60, 1755 GOOIK

Inleg van 20€ per deelnemer is te storten eveneens voor 26 maart 2023 op rekening BE22 0011 5597 3147
van de Brusselse Spoorwegvissers.
 
Voor alle info: Respilleux Jean-Luc 0485/148297 of 054/56 68 81