Inschrijving Nationaal FEEDER

Vissersclub  Ons Genoegen NMBS Mechelen  vzw.  D 104  

Voorzitter : Marc Van Holder, Zepstraat 17, 2811 Hombeek  tel. 015-411245

organiseert op zaterdag 9 september, op de kalkputten, Tervuurse steenweg 1981, Hofstade (Zemst)

 het  INDIVIDUEEL-  EN INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE NMBS  “FEEDER”

Toegang via “ingang B sportverblijf Sport Vlaanderen“ Tervuurse steenweg, nr 399 tegenover huisnummer 456/460.

De organiserende club zorgt voor het openen van de toegangspoort tot 9u00. Na 9u00 kan er (gratis) geparkeerd worden op de parking van het sportcomplex van Sport Vlaanderen (Zandstraat nr 3) of (betalend) op de parking van ingang B.

Mogen deelnemen:

-alle rechthebbenden van het FSW mits vermelding van naam, voornaam en identificatienummer.

Veteranen (55 jaar op 1 januari 2023) en junioren (geen 16  jaar op 1-1-2023) vermelden hun geboortedatum. Voor de dames volstaat de vermelding:  dame. 

-de echtgenote en de kinderen niet rechthebbend FSW maar verblijvend onder hetzelfde dak als de bediende.

Gegevens:

Het individueel kampioenschap en het interclubkampioenschap zullen doorgaan in een wedstrijd van 10u00 tot 15u00.  Prijsverdeling is  1 op 3. Prijsuitreiking is voorzien rond 17u30.

De inschrijvingen dienen toe te komen vóór 3 september via mail: paul.smets @skynet.be of schriftelijk op volgend adres: Smets P.  Vinkstraat 7a, 3150 Haacht of via tel. 016-603771.

Het inschrijvingsgeld van 8€  per deelnemer is te storten op rekening nr BE 22  7341 3310 7247 van Ons Genoegen, Caputsteenweg 29, 2800 Mechelen vóór 5 september 2023.

De trekking der nummers zal gebeuren in het clublokaal van Ons Genoegen, Tervuurse steenweg Hofstade, op woensdag 6 september om 19u00. De plaatsnummers kunnen op zaterdag 9 september   worden afgehaald in het clubhuis van Ons genoegen vanaf 8u45.

Na de wedstrijd wordt aan  alle deelnemers een maaltijd aangeboden. Aan hen  die hier geen gebruik van maken vragen wij om dit bij de inschrijving te vermelden. 

Reglement, hengel, techniek:   

Men is verplicht recht voor zich uit  en in de eigen helft van de vijver te vissen. Enkel de hoekplaatsen mogen, van op hun  nummer, schuin naar de hoek toe vissen. 

Er wordt enkel met een feederhengel gevist. Een feederhengel is voorzien van ringen, van bepaalde lengte en voorzien van een molen.  De hengel moet tevens geschikt zijn om een beetregistratie te melden door middel van het verbuigen van de hengeltop. Eventuele drijflichamen op de lijn zijn verboden.

De toegelaten topeinden zijn: quivertip, swingtip, springtip en contratip.

De method-feeder is toegelaten.

Het aas mag bevestigd worden via een hair of een elastiekje.

De hengelafstand is vrij.

Alle aas en lokaas moeten met een feederhengel te water gelaten worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde voerkorven, loodgewicht vrij  te bepalen door de hengelaar.

Aas en lokaas aanbrengen met katapult, werpstok, manueel, met de hand, enz. is ten strengste verboden.

Er mag met een werplood of een lege korf gevist worden. Slechts één enkelvoudige haak is toegelaten.

Geharpoeneerde vis telt zolang het aan de eigen lijn is. 

Voor de interclub tellen de 5 bestgeklasseerde hengelaars (niet aangeduid). In geval van gelijkheid telt het hoogste totaal behaalde gewicht.

De wedstrijd gaat door in sectoren. Tijdens het hengelen mogen mindervaliden  geholpen worden. Organisator dient  hierover op voorhand ingelicht.

Voeder/lokaas:

De hoeveelheid afgewerkt voeder zonder levend aas /casters  is beperkt tot 10 liter.

Zijn verboden in het voeder : gekleurde maden ( ook aan de haak)  mugge-/waterlarven ( vers-de-vase), tubifex, geknipte pieren.

 De hoeveelheid levend aas / casters mag de 3.3 pints niet overschrijden.

Gebruik van een transportkar is aanbevolen. De deelnemers voorzien zich van voldoende netten van minimum 4m lengte. De netten dienen minimum 1 meter in het water te hangen. Brasem dient onthaakt in een emmer voor 3/4e gevuld met water. Er mag pas verder gevist worden nadat de gevangen vis zich in het water van het leefnet bevindt.

Karper (o.a. giebel) dient apart van andere vissoorten bewaard. Snoek en snoekbaars dienen  onmiddellijk teruggezet te worden.

Maximum in net met brasem: 20 kilo. Tussen 20 en 25  wordt 20 kilo genoteerd Vanaf 25 kilo: nul.

Maximum  in net met karpers:  30 kilo. Tussen 30 en 35 wordt 30 kilo genoteerd. Vanaf 35 kilo: nul. 

Wedstrijdsignalen:

1e signaal : 9u30 controle voeder

2e  signaal : 9u55 leefnet(ten) in het water

3e signaal : 10u00 begin  wedstrijd 

4e signaal : 14u55 5 minuten voor einde wedstrijd

5e signaal : 15u00 einde wedstrijd. Hengels uit het water. Gevangen vis moet uit het water zijn bij begin signaal einde wedstrijd.

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan en geregeld door het technisch comité.

Het bestuur van de inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijd.

Voor het bestuur:

Smets P.

Secretaris.

OPGELET : binnen het domein van Sport Vlaanderen Hofstade hebben fietsers en voetgangers altijd voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Voorzichtigheid is geboden.