Inschrijving Nationaal VIJVER

Vissersclub  V.V.T.V. LEUVEN    D 101  

INDIVIDUEEL- EN INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE NMBS OP VIJVER

 Zaterdag 03 juni 2023, op visvijver Lemmens ‘DE NEPPE’

Routebeschrijving: Aardeweg inslaan ter hoogte van huis: Stwg op Diest 20    3271 Zichem.

Mogen deelnemen:

-alle rechthebbenden van het FSW mits vermelding van naam, voornaam en identificatienummer. Tijdelijke bedienden mogen deelnemen.
Veteranen (55 jaar op 1 januari 2023) en junioren (geen 16 jaar op 1-1-2023) vermelden hun geboortedatum.
Voor de dames volstaat de vermelding: dame.
-de echtgenote en de kinderen niet rechthebbend FSW  maar verblijvend onder hetzelfde dak als de bediende.

Gegevens:

Het individueel kampioenschap en het interclubkampioenschap zullen doorgaan van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00. Voor de interclub tellen de 5 best geklasseerde hengelaars (niet aangeduid). Er wordt gevist in sectoren.

De prijsuitreiking is voorzien rond 18h00. 

De inschrijvingen dienen toe te komen uiterlijk op 27 mei 2023 via mail: john.oleo@telenet.be of schriftelijk op volgend adres: John Oléo Kraaikant 51, 3221 Nieuwrode (telf.  016 / 43 61 81)

Het inschrijvingsgeld van 8€ per deelnemer is te storten op het rekeningnummer: BE 46 9731 7738 4136 van VVTV Leuven ten laatste op 27 mei 2023.

De trekking der plaatsnummers is op woensdag 31 mei 2023 om 19H00 in café “Onder de Toren” Schoolstraat 57   3110 Rotselaar Heikant.

De plaatsnummers kunnen worden afgehaald in de plaatselijke kantine van “De Neppe” vanaf 8h15.

Na de wedstrijd wordt aan alle deelnemers een maaltijd (Frietjes met Vol-au Vent) aangeboden.

Reglement:   

Gelieve een transportkar te voorzien, er mag niet met de auto rond de vijver gereden worden!!!!

– Maximum 5 l afgewerkt voeder en maximum 3.3 pints levend aas, aas voor aan de haak inbegrepen.

– Maximumhengellengte bedraagt 10m. Hengellengte+draad mag de 15 m niet overschrijden.

– Minimum 2 nylon leefnetten verplicht, karper en de brasem afzonderlijk bewaren. Meerdere netten voorzien!!!!

Opgelet: max 20 kg per leefnet (tussen 20 en 25 kg wordt 20 kg boven de 25 kg wordt 0.  De leefnetten dienen te worden ontsmet in de daarvoor voorziene kuipen aan de vijver.

– De vis moet uit het water zijn bij het begin van de eindsignalen: respectievelijk om 12H30 en 16h00.

– geharpoeneerde vis telt voor zover het aan de actuele eigen lijn is.

– Het onthaken van de vis dient te gebeuren in een emmer voor 3/4 gevuld met water waarin een zakje zoutkristallen werden opgelost (gratis beschikbaar in de kantine)

– Gekleurde maden zijn ten strengste verboden.

– Tijdens het hengelen mogen minder validen geholpen worden. (Organisator voorafgaandelijk inlichten) 

Signalen: 1ste sign: 9u.30  controle voeder

2de sign: 9u.55    nog 5 minuten voor begin reeks1

3de sign: 10u.00 begin reeks1  (voederen en vissen)

4de sign: 12u.25  nog 5 minuten voor einde reeks 1

5de sign: 12u.30 einde reeks1

6de sign: 13u.25    nog 5 minuten voor begin reeks2

7de sign: 13u.30 begin reeks2  (voederen en vissen)

8de sign: 15u.55  nog 5 minuten voor einde reeks 2

9de sign: 16u.00 einde reeks2

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan en geregeld door het technisch comité.

Het bestuur van de inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijd.

Namens het bestuur van VVTV Leuven,

R. Storms