Inschrijving Nationaal VIJVER

Vissersclub Ons Genoegen NMBS Mechelen  vzw.  D 104  

Voorzitter : Marc Van  Holder, Zepstraat 17,  2811 Hombeek, tel 015-411245

organiseert op zaterdag 6 juli, op de kalkputten, Tervuurse steenweg, 1981  Hofstade (Zemst)

 het INDIVIDUEEL- EN INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE NMBS “VIJVER”

Toegang via “ingang B sportverblijf Sport Vlaanderen“ Tervuurse steenweg nr 399 tegenover huisnummer 456/460.

De organiserende club zorgt voor het openen  van de toegangspoort tot 9h00.Na 9h00 kan er (gratis) geparkeerd worden op de parking van het sportcomplex van Sport Vlaanderen (Zandstraat nr 3) of (betalend) op de parking van ingang B.

1-Mogen deelnemen:                                         

-alle rechthebbenden van het FSW, de echtgenote en de kinderen niet rechthebbend FSW maar verblijvend onder hetzelfde dak als de bediende. Tijdelijke bedienden mogen deelnemen.

Zij vermelden naam, voornaam, identificatienummer en geboortedatum, aangevuld met vermelding 

– “veteraan” indien 65 jaar op 1-1-2024

– “junior” indien geen 16 jaar op 1-1-2024

– “dame  

2-Gegevens:

Het individueel kampioenschap en het interclubkampioenschap zullen doorgaan in een wedstrijd van 10u00 tot 15u00.  

Voor de interclub tellen de 5 best geklasseerde hengelaars. Er wordt gevist in sectoren. Prijsverdeling is 1 op 3. Prijsuitreiking is voorzien rond 17u30. 

De inschrijvingen dienen toe te komen vóór 29 juni via mail : paul.smets @skynet.be of schriftelijk op volgend adres: Smets P., Vinkstraat 7a, 3150 Haacht of via tel 016-603771.

Het inschrijvingsgeld van 10€  per deelnemer is te storten op rekening nr BE 22  7341 3310 7247 van Ons Genoegen, Caputsteenweg 29, 2800 Mechelen vóór 29 juni 2024.

De trekking der nummers zal gebeuren in het clublokaal van Ons Genoegen, Tervuurse steenweg Hofstade op woensdag 3 juli om 19u00. De plaatsnummers kunnen op zaterdag 6 juli worden afgehaald in het clubhuis van Ons genoegen vanaf 8u30. De deelnemers ontvangen hierbij ook zoutpastillen die in de zelf mee te brengen en verplichte onthaakemmer dienen opgelost te worden.

Na de wedstrijd wordt aan alle deelnemers een maaltijd aangeboden. Aan hen die hier geen gebruik van maken vragen wij om dit bij de inschrijving te vermelden .

3 -Viswijze, hengel , voeder, lokaas , materiaal :   

3.1 : viswijze : in principe vist men vanaf “de planken“. Men is verplicht recht voor zich uit te vissen. Enkel de hoekplaatsen mogen, van op hun nummer, schuin naar de hoek toe vissen. Geharpoeneerde vis telt zolang het aan de eigen lijn is.

Wie van op de kant vist plaatst zijn visstoel, rechts, juist naast “de plank”

3.2 : hengel : vaste hengel, maximum lengte 10m, draad 9.5m (top tot haak).

        Elastiek is toegestaan in de eerste 2 delen (zowel gewoon als pullarsysteem)

Cuppen, katapult, werpstok, voederpotje op stok zijn toegelaten.

3.3 : voeder en lokaas:

3.3.1 Aan de haak: aan de haak is alles toegelaten behalve gekleurde maden.

3.3.2 Voeder: de volledige hoeveelheid voederproducten, alle haakaas inclusief, (levend aas /casters exclusief) is beperkt tot 5 liter.

Clubkorrels zijn onbeperkt toegelaten. Deze zijn (aan de toog) te koop aan 1€ voor 300 gr.

Voederen is de ganse wedstrijd toegelaten .

3.3.3 Zijn verboden:

 • in het voeder: gekleurde maden, mugge-/waterlarven (vers-de-vase), tubifex, geknipte pieren.
 • alle  niet-club korrels .

3.3.4 Levend aas: de totale hoeveelheid levend aas + casters mag de 3.3 pints (= 1.88 liter) niet overschrijden.

3.4 allerlei

Gebruik van een transportkar is aanbevolen. 

De deelnemers starten met 2 clubnetten.

De deelnemers (en wie van op de kant vist) voorzien/voorziet zich verder van  

 • voldoende netten van minimum 4m lengte. De netten dienen minimum 1 meter in het water te hangen. Brasem dient te worden onthaakt in een emmer voor 3/4e gevuld met water. Er mag pas verder gevist worden nadat de gevangen vis zich in het water van het leefnet bevindt.

Wie op karper vist voorziet zich van een onthaakmat. 

Karper (o.a. giebel) dient apart van andere vissoorten bewaard. Snoek en snoekbaars dienen onmiddellijk ter worden teruggezet.

Maximum in net met brasem: 20 kilo. Tussen 20 en 25 wordt 20 kilo genoteerd. Vanaf 25kilo: nul.

Maximum in net met karpers: 30 kilo. Tussen 30 en 35 wordt 30 kilo genoteerd. Vanaf 35 kilo: nul. 

Wedstrijdsignalen:

1e signaal :     9u30           controle voeder

2e  signaal :    9u55          leefnet(ten) in het water

3e signaal  : 10u00         begin  wedstrijd 

4ee signaal : 14u55        5’ voor einde  wedstrijd

5e signaal : 15u00        einde  wedstrijd. Hengels uit het water. Gevangen vis moet uit het water zijn bij begin signaal einde wedstrijd.

Voor de interclub tellen de 5 best geklasseerde hengelaars (niet aangeduid). In geval van gelijkheid telt het hoogste totaal behaalde gewicht.

Tijdens het hengelen mogen mindervaliden geholpen worden. Organisator dient hierover op voorhand ingelicht.

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan en geregeld door het technisch comité.

Het bestuur van de inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijd.

Voor het bestuur:

Smets P.

Secretaris.

OPGELET: binnen het domein van Sport Vlaanderen Hofstade hebben fietsers en voetgangers altijd voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Voorzichtigheid is geboden.

Inschrijving Nationaal KARPERVISSEN

Ingericht door hengelclub V.V.T.V. LEUVEN    D 101  

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE NMBS KARPERVISSEN

Zaterdag 01 juni 2024, op visvijver Lemmens ‘DE NEPPE’
Routebeschrijving: Aardeweg inslaan ter hoogte van huis: Stwg op Diest 20,  3271 Zichem.

Mogen deelnemen:

-alle rechthebbenden van het FSW mits vermelding van naam, voornaam en identificatienummer. Tijdelijke bedienden mogen deelnemen.
Veteranen (65 jaar op 1 januari 2024) en junioren (geen 16 jaar op 1-januari-2024) vermelden hun geboortedatum.
Voor de dames volstaat de vermelding: dame.
-de echtgenote en de kinderen niet rechthebbend FSW  maar verblijvend onder hetzelfde dak als de bediende.

Gegevens:

De wedstrijd zal doorgaan van 10u.00 tot 12u.30 en van 13u.30 tot 16u.00.
Voor de interclub tellen de 5 best geklasseerde hengelaars (niet aangeduid). Er wordt gevist in sectoren.

De inschrijvingen dienen toe te komen uiterlijk op 27 mei 2024 via mail: john.oleo@telenet.be of schriftelijk op volgend adres: John Oléo, Kraaikant 51, 3221 Nieuwrode (tel.  016 / 43 61 81)

Het inschrijvingsgeld van 10€ is te storten op het rekeningnummer: BE 46 9731 7738 4136 van VVTV Leuven.

De trekking der plaatsnummers vindt plaats op woensdag 29 mei 2024 om 19u.00 in café “Onder de Toren”
Schoolstraat  57,   3110 Rotselaar Heikant.

De plaatsnummers kunnen worden afgehaald in de plaatselijke kantine van “De Neppe” vanaf 8u.15.

Na de wedstrijd wordt een maaltijd (Frietjes met ballekes in tomatensaus) aangeboden, te vermelden bij inschrijving!

De prijsuitreiking is voorzien rond 18u.00.

Reglement:
Gelieve een transportkar te voorzien; er mag niet met de auto rond de vijver gereden worden!!!!

– Maximum 5 l afgewerkt voeder en maximum 3,3 pints levend aas, aas voor aan de haak inbegrepen.

– Hengellengte bedraagt max.10m. Hengel + draad mag de 15 m niet overschrijden. Hengel mag niet voorzien zijn van molen.

– Minimum 2 nylon leefnetten verplicht, enkel karper telt, andere vissoorten onmiddellijk terugzetten. Meerdere netten voorzien!!!!

Opgelet: max 20 kg per leefnet (tussen 20 en 25 kg wordt 20 kg, boven de 25 kg wordt 0.  De leefnetten dienen te worden ontsmet in de daarvoor voorziene kuipen aan de vijver.

– De vis moet uit het water zijn bij het begin van de eindsignalen: respectievelijk om 12u.30 en 16u.00.

– geharpoeneerde vis telt voor zover het aan de actuele eigen lijn is.

– Het onthaken van de vis dient te gebeuren in een emmer voor 3/4 gevuld met water waarin een zakje zoutkristallen werden opgelost (gratis beschikbaar in de kantine).

– Gekleurde maden zijn ten strengste verboden.

– Tijdens het hengelen mogen mindervaliden geholpen worden. (Organisator voorafgaandelijk inlichten) 

Signalen: 1ste sign: 9u.30 controle voeder

2de sign: 9u.55 nog 5 minuten voor begin reeks 1

3de sign: 10u.00 begin reeks 1  (voederen en vissen)

4de sign: 12u.25 nog 5 minuten voor einde reeks 1

5de sign: 12u.30 einde reeks 1

6de sign: 13u.25 nog 5 minuten voor begin reeks 2

7de sign: 13u.30 begin reeks 2  (voederen en vissen)

8ste sign: 15u.55 nog 5 minuten voor einde reeks 2

9de sign: 16u.00 einde reeks 2

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan en geregeld door het technisch comité.

Het bestuur van de inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijd.

Namens het bestuur van VVTV Leuven,
R. Storms

Inschrijving Nationaal MATCH

INDIVIDUEEL- en INTERCLUBKAMPIOENSCHAP N.M.B.S.  – MATCH

Zaterdag 04 MEI 2024. 

Wordt ingericht door de Brusselse Spoorwegvissers op de ,, Mandelvijver “ te 8720 WAKKEN.

Adres: Bergstraat, 28 Wakken (Dentergem)

Mogen deelnemen:

 • Alle rechthebbenden van het F.S.W. mits vermelding van hun naam, voornaam en identificatienummer.
  Eventueel vermelden dat het gaat om een veteraan (65 jaar zijnde ), een junior (nog geen 16 jaar op 1-1-2024)
  of een dame. Geboortedatum opgeven voor junior en veteraan.
 • De echtgenote en kinderen niet rechthebbende F.S.W., maar verblijvend onder hetzelfde dak als bediende.

( Vermelden indien het gaat om tijdelijke bediende )

Gegevens: 

 • Inschrijvingsgeld 10 € per deelnemer 
 • Het individueel – en interclubkampioenschap zal doorgaan van 11u00  tot 16u00 .
 • Voor de interclub tellen de 5 best geklasseerde hengelaars (niet aangeduid). In geval van gelijkheid telt het hoogste totaal behaalde gewicht.
 • De wedstrijd gaat door in sektoren, transportkar meebrengen.
 • Na de wedstrijd zal aan alle deelnemers een maaltijd aangeboden worden. 
 • Prijsuitreiking omstreeks 18u
 • De trekking der nummers zal gebeuren op woensdag 01 mei om 19u00 in Café “ De Grote Pot “ Werkplaatsstraat 8 9200 Dendermonde                                                                                                
 • Enkel matchhengel of bolognaisehengel (max 7m ) zijn toegestaan, voorzien van dobber.
 • Verplicht 2 leefnetten plaatselijke club te gebruiken en vis gelijkmatig te verdelen. ( eigen pinnen meebrengen )
 • Max 25kg/net . ( Max. toegestaan overgewicht is 10% of meer dan 27.5kg blijft 25Kg )
 • Verboden drijvend te vissen ( aas onder waterspiegel )
 • Gelieve weerhaakloos te vissen en onthaakmat te gebruiken .
 • Hengelafstand vanaf oever is vrij
 • Men vist recht voor zich uit.
 • Einduitslag aan de hand van zuiver gewicht. In geval van gelijkheid, krijgt het kleinste plaatsnummer voorrang

Reglement voer en aas:

*  Max voer: 10liter,  aas is vrij.

*  Geen overschotten voer of aas na de wedstrijd in ’t water gooien !

Verboden in het voer :  vers de vase of tubifex, geknipte pieren

*  Haakaas is vrij: behalve gekleurde maden, tijgernoten en pinda’s zijn verboden !

Verplichte weging na vangst en onmiddellijk terugzetten ( weegploeg voorzien )  :

° Karpers vanaf 8 kg

° Graskarpers en steur gelijk welk gewicht .

· Wedstrijd signalen:

1e signaal 10u30’: 30 min. voor de wedstrijd controle van het voer en aas

2e signaal     11u: begin wedstrijd

3e signaal     15u55: nog 5 minuten

4e signaal:    16u : einde wedstrijd : Gevangen vis moet uit het water zijn !

· Tijdens het hengelen mogen enkel mindervaliden geholpen worden. (organisator in te lichten)

      Afhalen der plaatsnummers de dag zelf (vanaf 09u30’ ) in plaatselijke kantine.

                                  .

Eventuele geschillen worden geregeld door het Technisch Comité.

Het bestuur van de inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens of  na de wedstrijd

Email: rony.bosteels@telenet.be

Voor alle info: Respilleux Jean-Luc 0485/148297 of  054/56 68 81

De inleg van 10€ per deelnemer is te storten voor 28 april 2024 op rekening BE22 0011 5597 3147 van de Brusselse Spoorwegvissers

Inschrijving Nationaal FOREL

INDIVIDUEEL- en INTERCLUBKAMPIOENSCHAP N.M.B.S. – FOREL

Zaterdag 06 APRIL 2024.

Wordt ingericht door de Brusselse Spoorwegvissers op de forelvisvijvers ,,LEBERG “ 

Adres: Leberg ,11a  te 9660 ZEGELSEM  (Brakel) zie bijgevoegd plan.

Mogen deelnemen:

• Alle rechthebbenden van het F.S.W. mits vermelding van hun naam, voornaam en identificatienummer.
Eventueel vermelden dat het gaat om een veteraan (65 jaar zijnde ), een junior (nog geen 16 jaar op 1-1-2024) 
of een dame. Geboortedatum opgeven voor junior en veteraan.

• De echtgenote en kinderen niet rechthebbende F.S.W., maar verblijvend onder hetzelfde dak als bediende.

( Vermelden indien het gaat om tijdelijke bediende )

Gegevens:

∗ Inschrijvingsgeld 25 per deelnemer.

∗ Het individueel – en interclubkampioenschap zal doorgaan van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u .

∗ Voor de interclub tellen de 5 bestgeklasseerde hengelaars (niet aangeduid). In geval van gelijkheid telt het hoogste totaal behaalde gewicht.

∗ De wedstrijd gaat door in sectoren met plaatswissel in dezelfde sector.

∗ Na de wedstrijd zal aan alle deelnemers een maaltijd aangeboden worden. ( Deelnemers die géén gebruik willen maken

van deze maaltijd wordt gevraagd dit bij de inschrijving expliciet te vermelden !! )

∗ Prijsuitreiking ( 1op 3 ) omstreeks 18u

∗ De trekking der nummers zal gebeuren op woensdag 03 april om 19u00 in Café “ De Grote Pot “ Werkplaatsstraat 8 
9200 Dendermonde                                                                                          

∗ Men vist recht voor zich uit in zijn eigen vijverhelft . Enkel de hoekplaatsen mogen, van op hun nummer schuin naar de hoek toe vissen.

∗ Einduitslag aan de hand van zuiver gewicht. In geval van gelijkheid, krijgt het kleinste plaatnummersvoorrang.

∗ Tijdens het hengelen mogen enkel mindervaliden geholpen worden. (organisator in te lichten)

∗ Voederen is niet toegestaan.

∗ Enkel gevangen forel komt in aanmerking, alle andere vis dient onmiddellijk teruggezet.Gevangen forel dient onmiddellijk

gedood en bewaard in een door de organisator ter beschikking gestelde plastic zak.

Na de wedstrijd bieden de deelnemers de gevangen forel aan bij de weegstand in de plastic zak.

Reglement:

          Aan de ENKELE haak zijn toegestaan: maden, larven, casters, wormen, wax, forelpasta, alle kunstaas, twisters…

          Pallet of spinners zijn eveneens toegestaan, telkens gevolgd door 1 enkele haak !

          Driehaken of alle meervoudige haken zijn dus verboden !

Vliegvissen NIET toegestaan !!

Wedstrijd signalen:

1e signaal     10u en 13u30’ : begin wedstrijd, vervolgens signalen voor plaatswissel binnen de sector.

2e signaal     12u25’ en 15u55’ : nog 5 minuten

3e signaal    12u30’ en 16u : einde reeks of wedstrijd : Gevangen vis moet uit het water zijn !                                   

Afhalen der plaatsnummers de dag zelf (vanaf 09u ) in plaatselijke kantine.

Gelieve de schepnetten te ontsmetten in de voorziene  kuipen aan de vijver ! Waarvoor dank !

                                 .

Eventuele geschillen worden geregeld door het Technisch Comité.

Het bestuur van de inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijd.


Inschrijvingen voor 31 maart 2024  : Email: rony.bosteels@telenet.be     

                                              of schriftelijk op volgend adres:

                                              Respilleux Jean-Luc   Patattestraat, 60 1755 GOOIK

Inleg van 25 per deelnemer is te storten eveneens voor 31 maart 2024 op rekening BE22 0011 5597 3147 
van de Brusselse Spoorwegvissers.

Voor alle info: Respilleux Jean-Luc 0485/148297 of  054/56 68 81