Inschrijving Nationaal KARPERVISSEN

Ingericht door hengelclub V.V.T.V. LEUVEN    D 101  

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE NMBS KARPERVISSEN

Zaterdag 01 juni 2024, op visvijver Lemmens ‘DE NEPPE’
Routebeschrijving: Aardeweg inslaan ter hoogte van huis: Stwg op Diest 20,  3271 Zichem.

Mogen deelnemen:

-alle rechthebbenden van het FSW mits vermelding van naam, voornaam en identificatienummer. Tijdelijke bedienden mogen deelnemen.
Veteranen (65 jaar op 1 januari 2024) en junioren (geen 16 jaar op 1-januari-2024) vermelden hun geboortedatum.
Voor de dames volstaat de vermelding: dame.
-de echtgenote en de kinderen niet rechthebbend FSW  maar verblijvend onder hetzelfde dak als de bediende.

Gegevens:

De wedstrijd zal doorgaan van 10u.00 tot 12u.30 en van 13u.30 tot 16u.00.
Voor de interclub tellen de 5 best geklasseerde hengelaars (niet aangeduid). Er wordt gevist in sectoren.

De inschrijvingen dienen toe te komen uiterlijk op 27 mei 2024 via mail: john.oleo@telenet.be of schriftelijk op volgend adres: John Oléo, Kraaikant 51, 3221 Nieuwrode (tel.  016 / 43 61 81)

Het inschrijvingsgeld van 10€ is te storten op het rekeningnummer: BE 46 9731 7738 4136 van VVTV Leuven.

De trekking der plaatsnummers vindt plaats op woensdag 29 mei 2024 om 19u.00 in café “Onder de Toren”
Schoolstraat  57,   3110 Rotselaar Heikant.

De plaatsnummers kunnen worden afgehaald in de plaatselijke kantine van “De Neppe” vanaf 8u.15.

Na de wedstrijd wordt een maaltijd (Frietjes met ballekes in tomatensaus) aangeboden, te vermelden bij inschrijving!

De prijsuitreiking is voorzien rond 18u.00.

Reglement:
Gelieve een transportkar te voorzien; er mag niet met de auto rond de vijver gereden worden!!!!

– Maximum 5 l afgewerkt voeder en maximum 3,3 pints levend aas, aas voor aan de haak inbegrepen.

– Hengellengte bedraagt max.10m. Hengel + draad mag de 15 m niet overschrijden. Hengel mag niet voorzien zijn van molen.

– Minimum 2 nylon leefnetten verplicht, enkel karper telt, andere vissoorten onmiddellijk terugzetten. Meerdere netten voorzien!!!!

Opgelet: max 20 kg per leefnet (tussen 20 en 25 kg wordt 20 kg, boven de 25 kg wordt 0.  De leefnetten dienen te worden ontsmet in de daarvoor voorziene kuipen aan de vijver.

– De vis moet uit het water zijn bij het begin van de eindsignalen: respectievelijk om 12u.30 en 16u.00.

– geharpoeneerde vis telt voor zover het aan de actuele eigen lijn is.

– Het onthaken van de vis dient te gebeuren in een emmer voor 3/4 gevuld met water waarin een zakje zoutkristallen werden opgelost (gratis beschikbaar in de kantine).

– Gekleurde maden zijn ten strengste verboden.

– Tijdens het hengelen mogen mindervaliden geholpen worden. (Organisator voorafgaandelijk inlichten) 

Signalen: 1ste sign: 9u.30 controle voeder

2de sign: 9u.55 nog 5 minuten voor begin reeks 1

3de sign: 10u.00 begin reeks 1  (voederen en vissen)

4de sign: 12u.25 nog 5 minuten voor einde reeks 1

5de sign: 12u.30 einde reeks 1

6de sign: 13u.25 nog 5 minuten voor begin reeks 2

7de sign: 13u.30 begin reeks 2  (voederen en vissen)

8ste sign: 15u.55 nog 5 minuten voor einde reeks 2

9de sign: 16u.00 einde reeks 2

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan en geregeld door het technisch comité.

Het bestuur van de inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijd.

Namens het bestuur van VVTV Leuven,
R. Storms