Inschrijving Nationaal VIJVER

Vissersclub Ons Genoegen NMBS Mechelen  vzw.  D 104  

Voorzitter : Marc Van  Holder, Zepstraat 17,  2811 Hombeek, tel 015-411245

organiseert op zaterdag 6 juli, op de kalkputten, Tervuurse steenweg, 1981  Hofstade (Zemst)

 het INDIVIDUEEL- EN INTERCLUBKAMPIOENSCHAP VAN BELGIE NMBS “VIJVER”

Toegang via “ingang B sportverblijf Sport Vlaanderen“ Tervuurse steenweg nr 399 tegenover huisnummer 456/460.

De organiserende club zorgt voor het openen  van de toegangspoort tot 9h00.Na 9h00 kan er (gratis) geparkeerd worden op de parking van het sportcomplex van Sport Vlaanderen (Zandstraat nr 3) of (betalend) op de parking van ingang B.

1-Mogen deelnemen:                                         

-alle rechthebbenden van het FSW, de echtgenote en de kinderen niet rechthebbend FSW maar verblijvend onder hetzelfde dak als de bediende. Tijdelijke bedienden mogen deelnemen.

Zij vermelden naam, voornaam, identificatienummer en geboortedatum, aangevuld met vermelding 

– “veteraan” indien 65 jaar op 1-1-2024

– “junior” indien geen 16 jaar op 1-1-2024

– “dame  

2-Gegevens:

Het individueel kampioenschap en het interclubkampioenschap zullen doorgaan in een wedstrijd van 10u00 tot 15u00.  

Voor de interclub tellen de 5 best geklasseerde hengelaars. Er wordt gevist in sectoren. Prijsverdeling is 1 op 3. Prijsuitreiking is voorzien rond 17u30. 

De inschrijvingen dienen toe te komen vóór 29 juni via mail : paul.smets @skynet.be of schriftelijk op volgend adres: Smets P., Vinkstraat 7a, 3150 Haacht of via tel 016-603771.

Het inschrijvingsgeld van 10€  per deelnemer is te storten op rekening nr BE 22  7341 3310 7247 van Ons Genoegen, Caputsteenweg 29, 2800 Mechelen vóór 29 juni 2024.

De trekking der nummers zal gebeuren in het clublokaal van Ons Genoegen, Tervuurse steenweg Hofstade op woensdag 3 juli om 19u00. De plaatsnummers kunnen op zaterdag 6 juli worden afgehaald in het clubhuis van Ons genoegen vanaf 8u30. De deelnemers ontvangen hierbij ook zoutpastillen die in de zelf mee te brengen en verplichte onthaakemmer dienen opgelost te worden.

Na de wedstrijd wordt aan alle deelnemers een maaltijd aangeboden. Aan hen die hier geen gebruik van maken vragen wij om dit bij de inschrijving te vermelden .

3 -Viswijze, hengel , voeder, lokaas , materiaal :   

3.1 : viswijze : in principe vist men vanaf “de planken“. Men is verplicht recht voor zich uit te vissen. Enkel de hoekplaatsen mogen, van op hun nummer, schuin naar de hoek toe vissen. Geharpoeneerde vis telt zolang het aan de eigen lijn is.

Wie van op de kant vist plaatst zijn visstoel, rechts, juist naast “de plank”

3.2 : hengel : vaste hengel, maximum lengte 10m, draad 9.5m (top tot haak).

        Elastiek is toegestaan in de eerste 2 delen (zowel gewoon als pullarsysteem)

Cuppen, katapult, werpstok, voederpotje op stok zijn toegelaten.

3.3 : voeder en lokaas:

3.3.1 Aan de haak: aan de haak is alles toegelaten behalve gekleurde maden.

3.3.2 Voeder: de volledige hoeveelheid voederproducten, alle haakaas inclusief, (levend aas /casters exclusief) is beperkt tot 5 liter.

Clubkorrels zijn onbeperkt toegelaten. Deze zijn (aan de toog) te koop aan 1€ voor 300 gr.

Voederen is de ganse wedstrijd toegelaten .

3.3.3 Zijn verboden:

  • in het voeder: gekleurde maden, mugge-/waterlarven (vers-de-vase), tubifex, geknipte pieren.
  • alle  niet-club korrels .

3.3.4 Levend aas: de totale hoeveelheid levend aas + casters mag de 3.3 pints (= 1.88 liter) niet overschrijden.

3.4 allerlei

Gebruik van een transportkar is aanbevolen. 

De deelnemers starten met 2 clubnetten.

De deelnemers (en wie van op de kant vist) voorzien/voorziet zich verder van  

  • voldoende netten van minimum 4m lengte. De netten dienen minimum 1 meter in het water te hangen. Brasem dient te worden onthaakt in een emmer voor 3/4e gevuld met water. Er mag pas verder gevist worden nadat de gevangen vis zich in het water van het leefnet bevindt.

Wie op karper vist voorziet zich van een onthaakmat. 

Karper (o.a. giebel) dient apart van andere vissoorten bewaard. Snoek en snoekbaars dienen onmiddellijk ter worden teruggezet.

Maximum in net met brasem: 20 kilo. Tussen 20 en 25 wordt 20 kilo genoteerd. Vanaf 25kilo: nul.

Maximum in net met karpers: 30 kilo. Tussen 30 en 35 wordt 30 kilo genoteerd. Vanaf 35 kilo: nul. 

Wedstrijdsignalen:

1e signaal :     9u30           controle voeder

2e  signaal :    9u55          leefnet(ten) in het water

3e signaal  : 10u00         begin  wedstrijd 

4ee signaal : 14u55        5’ voor einde  wedstrijd

5e signaal : 15u00        einde  wedstrijd. Hengels uit het water. Gevangen vis moet uit het water zijn bij begin signaal einde wedstrijd.

Voor de interclub tellen de 5 best geklasseerde hengelaars (niet aangeduid). In geval van gelijkheid telt het hoogste totaal behaalde gewicht.

Tijdens het hengelen mogen mindervaliden geholpen worden. Organisator dient hierover op voorhand ingelicht.

Eventuele geschillen worden voorgelegd aan en geregeld door het technisch comité.

Het bestuur van de inrichtende club is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijd.

Voor het bestuur:

Smets P.

Secretaris.

OPGELET: binnen het domein van Sport Vlaanderen Hofstade hebben fietsers en voetgangers altijd voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Voorzichtigheid is geboden.